Start

Tjänster
 > Ledarutveckling
 > Reflekterande Ledarskap
 > Grupputveckling
 > Förändringsarbete-kris
 > Konflikthantering
 > Stresshantering

Considero AB

 

 

 

Considero AB arbetar utifrån en gestaltisk grund och utgår ifrån tron på mänskliga mötens förändringskraft med dialogen i fokus.

Det krävs mycket av dig både som ledare och medarbetare i dagens arbetsliv.

  • Vill du gå vidare i din utveckling som ledare?
  • Vill ni som arbetsgrupp bli ett vinnande team?
  • Vill du gå vidare i din personliga utveckling?

Genom professionell handledning och utbildning finns det stora möjligheter att växa och utvecklas såväl individuellt som i grupp.

Considero utgår från din situation och vardag då delaktighet och samskapande är en av nycklarna till framgångsrikt utvecklingsarbete.


kontaktinformation
Considero AB
Dragarbrunnsgatan 35
753 20 Uppsala
Mobil 070 – 66 91 602
 
harriette.lundkvist@considero.se


webdesign.