Start

Tjänster
 > Ledarutveckling
 > Reflekterande Ledarskap
 > Grupputveckling
 > Förändringsarbete-kris
 > Konflikthantering
 > Stresshantering

Considero AB

 

 

 

Stresshantering

Hur har du det med stress?

Många av oss lever i en vardag med hög stressnivå, det kan vara högt tempo på arbetet, övertid, familj och barn, gamla föräldrar, etc. Alla vill vi duga och göra det bästa möjliga av det som förväntas av oss. Det finns många bör, ska och måsten i våra liv som pressar oss, och sällan ställer vi oss frågan hur skulle jag vilja ha det för att må bra?

Considero erbjuder handledning för dig/er som vill

  • Öka kunskapen kring begreppet stress.
  • Veta mer om vad som händer såväl fysiskt som psykiskt i stressade situationer.
  • Få hjälp att hitta vad som stressar dig och hjälp att hantera detta.
  • Hitta en balans i livet som du mår bra av.


webdesign.