Start

Tjänster
 > Ledarutveckling
 > Reflekterande Ledarskap
 > Grupputveckling
 > Förändringsarbete-kris
 > Konflikthantering
 > Stresshantering

Considero AB

 

 

Reflekterande Ledarskap
För dig som är ledare och

  • Vill uppnå ökad personlig trygghet och bli tydligare i ditt ledarskap.
  • Vill bli bättre på att förstå vad som sker med andra.
  • Ser möjligheter i att få nya insikter om sig själv.
  • Vill lyckas med din verksamhet.

Syfte: att skapa ett forum som ger ledare möjlighet att tala om och reflektera kring sitt ledarskap, för att öka sin självinsikt och vidareutveckla sin ledarkompetens.

Kommunikation och relationer blir allt viktigare för att kunna åstadkomma önskat resultat. Att hantera och förhålla sig till det som sker mellan människor är en av ledarens viktigaste uppgifter. Vi behöver nå fram till och förstå varandra, kunna lösa vardagskonflikter, ställa krav och ta eget ansvar för att verksamheten ska fungera.

Vi människor söker ofta utmaningar och för att klara det behöver vi stanna upp, reflektera och omvärdera, och på det sättet utveckla vår förståelse, förmåga och kompetens. Det är en viktig pusselbit i det moderna ledarskapet.

webdesign.