Start

Tjänster
 > Ledarutveckling
 > Reflekterande Ledarskap
 > Grupputveckling
 > Förändringsarbete-kris
 > Konflikthantering
 > Stresshantering

Considero AB

 

 

Ledarutveckling

Det krävs mycket av dagens ledare och oftast är det förenat med ett stort ansvar. Tempot är högt i de flesta organisationer och många är pressade. Sällan finns det utrymme att stanna upp för att reflektera över sin egen situation eller hur ledarskapet fungerar.

Du erbjuds handledning/utbildning och utrymme för dig att växa/utvecklas som människa och ledare.

  • Det kan handla om att.
  • Ge deltagarna ökad självinsikt.
  • Få förståelse och kunskap om hur grupper fungerar.
  • Utforska hur gruppen hanterar oro, konflikter och problem.
  • Utforska vilka normer och värderingar som styr i gruppen.
  • Öka förmågan att ta eget ansvar.


webdesign.