Start

Tjänster
 > Ledarutveckling
 > Reflekterande Ledarskap
 > Grupputveckling
 > Förändringsarbete-kris
 > Konflikthantering
 > Stresshantering

Considero AB

 

 

 

Konflikthantering

Vem ska lösa konflikten när känslorna svallar på jobbet?

De flesta konflikter på en arbetsplats handlar om missförstånd och oavslutade samtal/händelser som inte reds ut. Otydlig kommunikation och rädsla skapar dem, och det som ofta saknas är dialog och möte människor emellan.

Olösta konflikter tar mycket energi från såväl de inblandade som från omgivningen, vilket ofta resulterar i dålig stämning på arbetsplatsen. Effektiviteten sjunker och arbetet blir eftersatt. Samband finns mellan olösta konflikter och sjukfrånvaro och/eller att någon blir utsedd till syndabock.

Ingen ledare i världen kan lösa någon annans konflikt!

Det finns stora vinster i att ta itu med konflikter på en arbetsplats, och att skapa utrymme för människor att träna sig i att tala om det som svårt.

Considero erbjuder handledning, stöd och utbildning för er som har olösta konflikter eller för er som vill öka kunskapen om konflikthantering.

webdesign.