Start

Tjänster
 > Ledarutveckling
 > Reflekterande Ledarskap
 > Grupputveckling
 > Förändringsarbete-kris
 > Konflikthantering
 > Stresshantering

Considero AB

 

 

 

Grupputveckling

Hur ser arbetsklimatet ut i din grupp?

Goda sociala relationer och ett öppet klimat är en viktig förutsättning för att en grupp ska lyckas i sitt dagliga arbete. Är energin i din grupp riktad mot att göra ett så bra arbete som möjligt eller används energin till annat, tex skvaller, interna konflikter eller långa luncher.

Considero erbjuder utvecklingsprogram för grupper som vill arbeta bättre tillsammans i syfte att skapa en bra psykosocial arbetsmiljö.

Det kan handla om att

  • Ge deltagarna ökad självinsikt.
  • Få förståelse och kunskap om hur grupper fungerar.
  • Utforska hur gruppen hanterar oro, konflikter och problem.
  • Vilka normer och värderingar det är som styr i gruppen.
  • Öka förmågan att ta eget ansvar, kommunicera, ta emot och ge feedback.

webdesign.