Start

Tjänster
 > Ledarutveckling
 > Reflekterande Ledarskap
 > Grupputveckling
 > Förändringsarbete-kris
 > Konflikthantering
 > Stresshantering

Considero AB

 

 Harriette Lundkvist
Diplomerad Gestaltkonsult

Har du lust med nya utmaningar i ditt liv, och söker du annorlunda verktyg och nya vägar att växa som vuxen?

Här och Nu har du möjlighet att åstadkomma
förändringar  som består.

Vill ni skapa framgång i företaget:
  • ta fram den potential som finns hos medlemmarna i teamet eller ledningsgruppen.
  • öka förmågan att kommunicera, lyssna, ge och ta feedback, ta personligt ansvar och lär känna människan bakom yrkesrollen
Considero AB gör organisationer, ledare och medarbetare framgångsrika genom utbildning och coaching.

webdesign.